En del af dagtilbuddet ØST

Om Kastanjehaven

Vi har aldersopdelte grupper og hvert barn har en primær pædagog, men vægter at ALLE KENDER ALLE, hvorfor børnene leger på tværs af huset, de voksne og grupperne.

_Dagtilbud_Øst_Skovbrynet_062 (1)

Vi lægger vægt på

HJERTERUM

Vi bruger omsorg, kram og nærvær som vores vigtigste arbejdsredskab i arbejdet med børn, og vi er alle hjertevarme og rummelige voksne, som anerkender og ser det unikke barn. Vi mener, at det er relationer, der er grundlæggende for barnets trivsel, læring, udvikling og dannelse. Derfor prioriterer vi fællesskabet.

INKLUSION

Vi lærer børnene at indgå i et forpligtende fællesskab, hvor der er plads til forskellighed, alle hjælper hinanden, taler pænt og er omsorgsfulde. De voksne i børnehaven har konstant fokus på inklusion og arbejder målrettet hermed. Endvidere har vi tilknyttet en inklusionspædagog, som sparrer med personalet, afholder inklusionsværksteder og NUSSA (inklusionslege)

LEG

Vi ser legen som den vigtigste mulighed for udvikling i barnets børnehavetid. VI LÆRER MENS VI LEGER. Derfor deltager personalet aktivt i lege ved at gå bagved, ved siden af og foran for at understøtte barnet bedst muligt

LÆRINGSMILJØER

Vi vægter forskellige læringsmiljøer, både inde og ude, som udfordrer børnene på forskellig vis, så der er mulighed for både stille fordybelse, rollelege og vilde lege. Dermed giver vi børnene de optimale betingelser for leg, læring og udvikling.

Tilsyn

Tilsynsrapport

Hvert år laver Varde Kommune et uanmeldt tilsynsbesøg i alle dagtilbud efterfulgt af et anmeldt tilsynsmøde. Tilsynet er med til at sikre, at børn og forældre får den service, som byrådet har besluttet. Formålet er at overholde de lovgivningsmæssige rammer og skabe en forpligtende dialog ift. den pædagogiske kvalitet og dagtilbuddets mulighed for at udvikle sig fremover.

placeholder

Tilfredshed

Forældretilfredshed

Vi vægter forældresamarbejdet højt, idet et åbent og tillidsfuldt samarbejde er afgørende for den fælles indsats omkring barnets trivsel og udvikling. Vi tilbyder forældresamtaler hvert år og derudover er der naturligvis mulighed for at snakke med gruppens voksne i det daglige.

_Dagtilbud_Øst_Skovbrynet_068 (1)

Kvalitet

Kvalitetsrapporten

Den lovpligtige kvalitetsrapport er her offentliggjort, og i rapporten kan du se resultaterne af den seneste vurdering af vores kvalitet. vi gør hver dag en indsats for at du som forældre, kan opleve en høj faglig kvalitet i kerneopgaven, så dit barn tilbydes et læringsmiljø baseret på tryghed, trivsel og udvikling.

_Dagtilbud_Øst_Skovbrynet_047 (1)

Vil du vide mere?

Tøv ikke med at kontakte os....

_Dagtilbud_Øst_Skovbrynet_053 (1)